Sdílet Sdílet

Lexikon

Odborné výrazy jednoduše a srozumitelně

Třítahový kotel, normovaný stupeň využití nebo povrchové ztráty: Už jste některý z těchto pojmů někdy slyšel, ale nevíte, co přesně znamená?

Informace a vysvětlení k těmto a dalším výrazům z oblasti tepelné techniky, ale i ke specifickým odborným výrazům firmy Viessmann najdete v našem slovníku z oblasti tepelné techniky.

A B D E F K L M N O P S T V Z
 

Absorbéry jsou integrované součásti každého slunečního kolektoru. Leží pod průsvitným a bezodrazovým krytem kolektoru a jsou tak přímo ozařovány sluncem.

Absorbér "polyká" (absorbuje) sluneční záření skoro celý den a sluneční energie je přeměňována v teplo. Co se týká vysokého stupně účinnosti, vynikají především ty absorbéry, které – což je případ i všech slunečních kolektorů od firmy Viessmann – mají vysoce selektivní vrstvu.

Všechny nástěnné přístroje jsou konstruovány jako moduly, jsou velmi průchodné a jejich konstrukční díly jsou stejné. Vaší odborné topenářské firmě to usnadňuje instalaci nástěnného přístroje díky používání jednotných, stejných upevnění a montážních pomůcek.

Aqua deska, která je u všech nástěnných přístrojů s multikonektorovým systémem konstrukčně stejná, je základem úsporné a jednoduché instalace. Celý průtok vody je umístěn na zadní stěně přístroje. Tak jsou všechny díly přístupné zepředu a dají se vyměnit tak, aby se přístroj nemusel odmontovat ze stěny. To pro vás znamená: snížení nákladů na údržbu.

Biferální topná plocha se skládá z ocelového válce, do kterého jsou nalisovány litinové elementy s radiálními žebry.

Vnitřní vrstva z litiny dosahuje na straně spalin na základě přesně vypočítaných a definovaných tepelných pochodů vyšší teplotu než ocelový válec obklopený kotlovou vodou.

Takovýmto způsobem se snižuje riziko kondenzace vodních pár obsažených ve spalinách, spalovací komora se neorosuje a je chráněna proti korozi.

Použití topného oleje EL s příměsemi biokomponentů v produktech Viessmann

Dorůstajcí biopaliva jsou jako doplnění nebo postupné nahrazení fosilních paliv možnou variantou pro budoucnost olejového vytápění.

Aby se přezkoušela vhodnost nových kondenzačních olejových topných systémů, ale i stávajících popř. starších nízkoteplotních olejových kotlů pro příměsi z biodieselu (FAME) a topného oleje EL, bylo provedeno testování v reálných podmínkách. Testování provedla Asociace evropského topenářského průmyslu EHI a Evropské sdružení firem zabývajících se topnými oleji Eurofuel.

Viessmann se jako jeden z předních dodavatelů topné techniky na tomto testování v reálných podmínkách podílel. Při něm se po několik topných období sledovalo dlouhodobé chování topných zařízení se směsí z 95 % topného oleje EL s nízkým obsahem síry a 5% FAME (topný olej DIN DIN 51603-6-EL A Bio 05) a toto provozní chování se protokolovalo.

Všechny aktuální a starší olejové hořáky, olejové kotle a olejové topné systémy < 70 kW tyto testy úspěšně ukončilo. Trend k bioolejům rozpoznala firma Viessmann již brzy. Na základě našich několikaletých zkušeností z vlastního testování výrobků v reálných podmínkách a zkoušek na zkušebním zařízení můžeme již dnes pro naše produkty schválit příměsy do 10% biokomponentů (FAME).

Všechny aktuální a starší olejové hořáky, olejové kotle a olejové topné systémy < 70 kW jsou schváleny pro tato paliva:

 • Topný olej DIN 51603-EL-1-standard (výjimky: Vitoladens 300-W a Vitoladens 333-F popř. dříve Vitoplus 300)
 • Topný olej DIN 51603-EL-1-s nízkým obsahem síry
 • Topný olej DIN 51603-6-EL A Bio 10: topný olej EL s nízkým obsahem síry s příměsemi až 10 % biokomponentů (FAME) podle návrhu normy DIN 51603-6

Bioplyn představuje trvale udržitelnou ochranu ovzduší

Bioplyn je vedle solární energie a větru jedním z důležitých obnovitelných zdrojů energie. Bioplyn se dá konec konců velmi ekologicky a CO2 neutrálně vyrobit z dorůstajících, regionálně dostupných surovin i energeticky zhodnotitelných odpadních látek. Bioplyn využívá přírodní energii z organického materiálu.

Jak vzniká bioplyn?

Bioplynové stanice zpracovávají kromě chlévského hnoje a močůvky především energetické rostliny jako je travní siláž, kukuřice nebo cukrová řepa. Kromě toho se zkvašují i organické zbytky jako je posekaná tráva, zbytky jídla nebo vedlejší produkty z potravinářské výroby.

Biomasa se rozkládá ve fermentoru pomocí speciálních baktérií za vyloučení kyslíku. Přitom produkují bakterie kolem dvou třetin methanu, kromě toho oxid uhličitý, dusík a v malém množství další plyny. Zhodnotitelný je methan, který se používá jako palivo v kogeneračních jednotkách (BHKW) pro výrobu elektrické energie a tepla. Pokud se bioplyn předem vyčistí, může se napájet do plynové sítě, aby dodával bioplyn do kogeneračních jednotek s decentrálním umístěním. Jeden kubický metr methanu má výhřevnost 10 kWh. Zkvašené zbytky rostlin lze jako velmi kvalitní hnojivo znovu použít v zemědělství.


Z bioplynu se stává energie

Výroba bioplynu

Velké plusové body bioplynu jsou:

 • Biogplyn dodává současně elektrickou energii, teplo, chlad a plyn
 • Bioplyn je k dispozici 24 hodin denně a dá se skladovat
 • Bioplyn je nezávislý na počasí a je tedy možné ho regulovat
 • Upravený bioplyn lze bez problémů použít ve všech autech na zemní plyn, plnit do nádrží a lahví nebo přepravovat v dálkovém potrubí

U bivalentního ohřevu vody je pitná vody ohřívána dvěmi rozdílnými tepelnými zdroji – např. kotlem a solárním kolektorem.

Pomocí vytápěcí spirály (1) zásobníkového ohřívače je pitné vodě odevzdáváno teplo ze solárních kolektorů (2). Pomocí druhé vytápěcí spirály (3) může probíhat v případě potřeby dohřev pitné vody vytápěcím kotlem (4).

Pach a oxid uhličitý zcela zásadně narušuje kvalitu vzduchu našich obytných prostor. Příliš vysoká vlhkost vzduchu může vést k poškození stavby. Nízkoenergetické domy jsou velmi dobře tepelně izolované, okna a dveře se zavírají velmi těsně. Výměna vzduchu, která je tolik potřebná pro zdraví a pohodu, ale i pro zamezení škod na stavbě, tím pádem neexistuje. Dosud se větralo otevřenými okny, což se však dá jen těžko kontrolovat a není to moderní: plýtvá se tak teplem pro vytápění a nedosáhne se tak požadované úspory energie .

Větrání bytu je moderní doplnění k vytápění teplou vodou. Umožňuje zajistit výměnu vzduchu, která je důležitá z hlediska hygieny a ochrany stavby, i u „těsných“ budov a zavřených oken a přitom současně snížit tepelné ztráty prostřednictvím odpadního vzduchu.

Vitovent 300 od firmy Viessmann je kompaktní bytový větrací systém s rekuperací tepla. Skládá se z centrálního zařízení přívodu a odvodu vzduchu s dálkovým ovladačem, potrubním systémem k vedení vzduchu i otvorů pro přiváděný a odpadní vzduch. Zajišťuje čerstvý, filtrovaný a ohřátý vzduch ve všech obývacích pokojích a ložnicích. Pylový filtr čistí venkovní vzduch. Zapnutí bypasu může vést v létě chladný venkovní vzduch kolem výměníku tepla do obytných prostor.

Značka kvality DVGW dokumentuje vedle minimálních bezpečnostních a technických požadavků zejména důležité požadavky na životnost, spolehlivost a použitelnost zařízení. Hodnotí jednoduchost údržby, energetickou úspornost a ochranu životního prostředí.

Celý program plynových kotlů Viessmann úspěšně absolvoval novou a rozsáhlou zkoušku kvality Německého plynárenského a vodárenského svazu (DVGW).

Při každém spalovacím procesu, kterého se zúčastňují fosilní nositelé energie, vzniká vedle nevyhnutelného oxidu uhličitého (CO2) také škodlivý oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku (Ox).

Vznik CO2 při spalovaní fosilních paliv v kg CO2/kWh obsahu spalin


Oxidy dusíku mají velmi důležitou úlohu. Jejich nárůst vede ke zhoršování ozónového efektu a jsou také spoluodpovědné za vznik kyselých dešťů.

Fuzzy-logika je typ regulace, která řídí teplotu kotlové vody v přímé závoslosti na aktuální potřebě tepla. Pojem fuzzy-logika je někdy označovaný i jako nepřesná logika, protože nepracuje s hodnotami horký a studený, ale i s “teplý” a “velmi teplý”. I způsob, kterým fuzzy-logika vyhodnocuje výsledky, je “nepřesný”.

Fuzzy-logika používá regulaci Vitotronic 150.

Fuzzy-logika nepracuje exaktně matematicky, ale na základě pravidel, které odpovídají lidským zkušenostem a způsobu myšlení. Díky těmto schopnostem je fuzzy-logika schopná rozpoznat i nejmenší vlivy na normální topný výkon a momentální špičky rychle a pružne vyregulovat.Fuzzy-logika vyhodnocuje údaje na základě:

 • průběhu potřeby tepla předcházejícího dne
 • průběhu aktuální potřeby tepla
 • počasí a venkovních teplot
 • slunečního svitu
 • krátkodobé přítomnosti více osob v jedné místnosti


Další výhodou je výrazně jednodušší montáž a osbluha. Pro nastavení požadované teploty v místnosti stačí otočit pouze tlačítkem: tepleji nebo chladněji. Odpadá nastavení vytápěcí křivky a montáž senzoru venkovní teploty.

Kombinované závěsné zařízení, které slouží jak k vytápění místností, tak k ohřevu pitné vody.
Ohřívání pitné vody probíhá v průtokovém ohřívači vody.

Kombinovaný kotel je nástěnný přístroj, který se používá jak pro vytápění místnosti tak pro ohřev pitné vody.
Ohřívání pitné vody probíhá v průtokovém ohřívači vody.

Kondenzační technika nevyužívá pouze teplo, které vzniká (výhřevnost) jako měřitelná teplota topných plynů při spalování, ale dodatečně i jejich obsah vodní páry (spalné teplo). Kondenzační kotle dokáží skoro úplně odebrat teplo obsažené ve spalinách a dodatečně ho přeměnit a využít na výhřevné teplo.

Kondenzační kotle mají vysoce výkonné výměníky tepla, které spaliny dříve než uniknou komínem, vychladí natolik, že vodní pára, která je v nich obsažená, cíleně kondenzuje a uvolněné kondenzační teplo dodatečně odevzdává do topného systému.

S touto technologií dosahuje plynový kondenzační kotel normovaného stupně využití až 98% (Hs) / 109% (Hi), olejový kondenzační kotel až 98% (Hs) / 104% (Hi). Kondenzační kotle tak pracují mimořádně energeticky úsporně, což šetří jak peněženku tak životní prostředí.

Regulace spalování Lambda Pro Control ve Vitodens 2xx/3xx zaručuje i při různé kvalitě plynu stabilní a ekologické spalování, konstantní vysokou účinnost a velkou spolehlivost provozu.

Lambda Pro Control automaticky rozezná každý použitý druh plynu. Při uvedení do provozu tak odpadají veškeré manuální práce potřebné pro nastavení a kalibraci. Kromě toho Lambda Pro Control plynule reguluje směs plyn/vzduch, aby zajistila efektivní spalování s trvale nízkou úrovní škodlivin i v případě nestálé kvality plynu. Naměřené údaje k tomu dodává ionizační elektroda neporušené přímo z plamene.

Multikonektorový systém je podstatný prvek závěsných kotlů Vitopend 100/200, Vitodens 200/300 a Vitoplus 300.

Pomocí multikonektorového systému jsou spojeny všechny vodní vedení s Aqua-blokem a je možné je uvolnit tím nejlehčím způsobem. Rychle a bezpečně jako u zahradní hadice – bez speciálního nářadí. Úržba a servis je díky tomu velmi jednoduchá.

Tepelná čerpadla jsou v prvé řadě určena k tomu, aby zajistila příjemný komfort tepla a spolehlivý ohřev pitné vody. Ale tepelná čerpadla dokáží více. Dají se využít i ke chlazení budovy. Zatímco v zimě slouží země popř. spodní voda jako dodavatel energie pro vytápění, v létě se dá využít k přirozenému chlazení.

Zcela přirozené chlazení: „natural cooling“

U funkce „natural cooling“ zapne regulace tepelného čerpadla pouze primární čerpadlo a čerpadlo topného okruhu. Tak může relativně teplá voda z podlahového topení ve výměníku tepla odevzdat teplo do solanky primárního okruhu. Vedlejším místnostem se takto odebere teplo. „Natural cooling“ je tak mimořádně energeticky úsporná a levná metoda chlazení budovy.

Ačkoliv se definice nízkoteplotního domu nezakládá na žádném právním základě, dá se vycházet z toho, že maximálně přípustná potřeba tepla podle nařízení o tepelné ochraně (WSchV) z roku 1995 se v nízkoenergetickém domě podkračuje o 25 až 30 %.

Tím má nízkoenergetický dům pro jednu rodinu potřebu tepla pro vytápění menší než 70 kWh na m2 a rok, rodinný dům pro více rodin pod 55kWh na m² a rok. Tato hodnota odpovídá obsahu tepla okolo 5,5 litru topného oleje nebo 5,5 m³ zemního plynu.

Charakteristické znaky nízkoteplotního domu:

 • velmi dobrá tepelná izolace, zamezení tepelných mostů,
 • kompaktnost budovy (prokázáno na základě testu blower-door),
 • moderní kotle přesně přizpůsobené stávajícímu nízkoenergetickému domu jako nízkoteplotní nebo plynový kondenzační kotel, ale také tepelná čerpadla s velkým výkonnostním číslem stejně jako tepelná solární zařízení na ohřev pitné vody,
 • bytový větrací systém pro kontrolované větrání,
 • využití solárních tepelných zisků.

Vysoké využití energie při spalování oleje a plynu se dosahuje pomocí nízkých tepelných ztrát spalinami, a tepelných ztrát povrchem. To kromě jiného vyžaduje i přizpůsobení teploty kotlové vody aktuální venkovní teplotě. Tento způsob provozu klade na konstrukci nízko- a hlubokoteplotních kotlů výjimečné požadavky.

Abychom vysvětlili výhody a zvláštnosti nízkoteplotní techniky, nabízí se srovnání se starým topným systémem. Starší topné systémy se zpravidla provozují s vysokou konstantní teplotou kotlové vody, která musí být nejméně 70-80 °C – ať už potřebujete hodně nebo málo tepla. U nízkoteplotních kotlů se teplota kotlové vody automaticky přizpůsobuje aktuální venkovní teplotě. To znamená: nízkoteplotní kotel se provozuje s plynulou teplotou kotlové vody, jejíž spodní hranice může být 30-40 °C. Tím se citelně snižují tepelné ztráty povrchem, ztráty vychlezením a spalinami – což výrazně šetří palivo a životní prostředí.

U starých kotlů by se při tomto způsobu provozu tvořila v kotli kondenzační voda, což by časem nutně vedlo k poškození.

Ve srovnání s nízkoteplotními kotli, které sice umožňují přizpůsobení teplot kotlové vody aktuální venkovní teplotě, kotel se však musí stále ještě provozovat s minimální teplotou kotlového tělesa, se mohou hlubokoteplotní kotle i úplně vypnout, pokud není potřeba tepla. Spouštění za studena kotli neškodí a navíc šetří spotřebu paliva.

Normovaný stupeň využití byl zaveden jako porovnávací parametr pro různé tepelné zdroje z hlediska úspory energie. Je měřítkem hospodárnosti vytápěcího kotle a uvádí míru jakou se dodaná energie po celý rok přeměňuje na využitelné vytápěcí teplo.

Výška normovaného stupně využití je ovlivněna především výškou tepelných ztrát spalinami a ztrát povrchem v průběhu celoročního provozu zařízení.

Pro ohřev pitné vody jsou k dispozici různé systémy.V podstatě se rozlišuje mezi centrálním a decentrálním ohřevem pitné vody. Průtokový nebo zásobníkový systém:

1. Centrální ohřev pitné vody

1.1 Kotel + zásobníkový ohřívač vody

Při ohřevu pitné vody jsou nejrozšířenější zásobníkové systémy. Zásobníky se přitom ohřívají nepřímo přes integrovaný výměník tepla. Výhody tohoto systému jsou v jeho hospodárnosti (nízká spotřeba energie), jeho komfortu (stálá dostupnost teplé vody), možnost napájení solárního tepla i hygiena. Z hlediska hygieny jsou nejvhodnější zásobníkové ohřívače vody z nerezové ušlechtilé oceli.

Pro hygienický ohřev pitné vody je potřeba, aby se topná spirála vedla až na dno zásobníku. Tím se ohřeje celý obsah zásobníku a nemohou se tvořit studené zóny, ve kterých se daří zárodkům. Zárodky, které se sem dostanou se studenou vodou jsou zneškodněny při ohřátí vody.

Levnou alternativu ke kvalitním zásobníkovým ohřívačům vody z nerezové ušlechtilé oceli, které jsou vhodné pro použití v potravinářském průmyslu, představují smaltované zásobníky. Smalt je sklovinatý potah, který chrání ocelové stěny zásobníku před korozí. I zde vyhřejí velké plochy výměníku tepla celý objem vody a brání tím tvorbě zárodků.

1.2 Kombinované plynové kondenzační kotle / kombinované plynové ohřívače vody

Druhou možností pro centrální ohřev pitné vody a vytápění místností je použití kombinovaných plynových kondenzačních kotlů nebo kombinovaných plynových ohřívačů vody. Jsou cenově dostupné při pořízení a umožňují jasné přiřazení nákladů na vytápění, což usnadňuje debaty mezi pronajímateli a nájemníky ohledně vyúčtování nákladů.

Dlouho však bylo nevýhodou, že tato zařízení měla poměrně vysoké náklady na údržbu. U plynových kombinovaných ohřívačů vody Vitopend 200-W / kombinovaných plynových kondenzačních kotlů Vitodens 200-W tomu tak není. Multikonektorový systém i aqua-blok umožňují bezproblémovou a jednoduchou údržbu. Ohřev pitné vody je jednoduchý a efektivně se reguluje: pomocí elektronicky regulovaného pohotovostního průtokového ohřívače s komfortním spínáním, který ihned poskytne teplou vodu v požadované teplotě.

2. Decentrální ohřev pitné vody

Klasickým příkladem pro decentrální ohřev pitné vody je průtokový ohřívač. Jinak než u zásobníkových systémů se ohřívá pitná voda během procesu odběru vody. Ohřívat lze pomocí elektřiny nebo plynu.

Ještě o krok dále než nízkoenergetické domy jsou domy pasivní, které fungují na principu termotašky s obzvláště efektivní izolací a nejmodernější technikou, která zajišťuje udržení, resp. získání tepla v domě.

Ale také pasivní dům potřebuje užitkové teplo. U vytápění vycházíme se spotřebou topného tepla 15 kWh na m² a rok - za předpokladu, že venkovní izolace je těsná a neobsahuje žádné průduchy a větrání je uskutečňováno pomocí účinného získávání zpětného tepla. Dodatečně vzniká ještě běžná potřeba ohřevu teplé užitkové vody.

Vlastnosti pasivního domu:

 • Dobrá tepelná ochrana a kompabilita
 • Jižní orientace a nezastíněnost
 • Vysoce účinné zasklení a okenní rámy
 • Neprodyšnost budovy
 • Pasivní předehřátí čerstvého vzduchu
 • Vysoce účinné zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu
 • Ohřev vody částečně regenerativními energiemi


Pasivní dům – kompaktní zařízení Vitotres 343

Další informace k tématu pasivní domy naleznete zde (v němčině)

www.passivhaus-info.de
www.ig-passivhaus.de
www.passiv.de

Pojem "princip Heatpipe" popisuje konstrukční princip slunečních kolektorů.

U systému Heatpipe neproudí solární médium přímo v trubici. Ve speciálním absorbéru cirkuluje teplonosné médium, které se během slunečního záření odpařuje a teplo je odevzdáváno výměníkem na solární médium.

Na přípravu teplé vody jsou k dispozici různé systémy. Zpravidla rozlišujeme mezi centrálním a necentrálním ohřevem teplé vody, průtokovým a zásobníkovým systémem, přímým a nepřímým ohøevem:

1. Centrální ohřev pitné vody

1.1 Kotel + zásobníkový ohřívač teplé vody

Nejmodernějším řešením ohřevu pitné vody je centrální systém akumulace. Zásobníky jsou nepřímo ohřívány integrovaným výměníkem. Výhody tohoto systému spočívají v jeho hospodárnosti (nízká spotřeba energie), komfortu (stálé množství teplé vody, které je k dispozici)a také možnosti využití solární energie. Z hlediska hygieny jsou u centrálního ohřevu pitné vody používány zásobníkové ořívače z ušlechtilé nerezavějící oceli.

Pro hygienický ohřev pitné vody je nezbytné vést topnou spirálu až ke dnu zásobníku. Díky tomu se ohřívá celý objem zásobníku a vespod se nemohou tvořit studené zóny, ve kterých by docházelo k rozmnožování škodlivých zárodků a bakterií. Ohřátím se zneškodní zárodky, které studená voda obsahuje.

Cenově výhodnější alternativou zásobníkových ohřívačů z ušlechtilé oceli jsou smaltované zásobníkové ohřívače. Vrstva smaltu chrání ocelové stěny zásobníku před korozí. I v tomto případě se pomocí velkých výhřevných ploch ohřívá celý objem vody a zabraňuje se tak vzniku škodlivých zárodků a bakterií.

1.2 Kombinovaný plynový kotel

Další cenově výhodnější možností, jak zabezpečit centrální ohřev pitné vody a vytápění prostorů, jsou kombinované plynové kotle. Mají výhodnou cenu a díky jasným vytápěcím nákladům vylučují diskusi při rozúčtování mezi nájemníky a nájemci.

Jako jejich problém ovšem platilo, že měli relativně vysoké náklady na údržbu. Tento problém u kombinovaných plynových kotlů Vitopend 100/200 není. Díky multi-konektorového systému a aqua-desce se udržují lehce a bez problémů. Ohřev pitné vody je regulován jednoduše a efektivně: pomocí pohotovostního průtokového ohřívače, který ihned dodává teplou vodu požadované teploty.

2. Decentrální ohřev pitné vody

Klasickým příkladem decentrálního ohřevu pitné vody je průtokový ohřívač. Na rozdíl od zásobníkového ohřevu probíhá ohřev během procesu odebírání teplé vody. Ohřívání je možno provádět plynem nebo el. energií.

U provozu nezávislého na vzduchu v místnosti topné zařízení odebírá potřebný vzduch přes přívodové vzduchové potrubí. Existují tři základní řešení:

1. Přívod vzduchu pomocí svislého přívodového vedení ze střechy
2. Přívod vzduchu skrz vnější stěnu
3. Přívod vzduchu pomocí komínu LAS


Přednosti provozu nezávislého na vzduchu v místnosti spočívají především v tom, že pro plynová závěsná zařízení představují flexibilnější možnosti umístění než u provozu závislého na vzduchu v místnosti. Ať v obytných místnostech nebo ve výklencích, skříních a podkrovních místnostech, zařízení může být namontováno všude.

Nezávislost na vzduchu v místnosti redukuje také ztráty, neboť ohřátý vzduch v místnostu není používán pro spalování. Tak mohou být zařízení nezávislá na vzduchu v místnosti umístěna uvnitř tepelné izolace budovy.

Pojmy "závislá na vzduchu v místnosti" a "nezávislá na vzduchu v místnosti" popisují, odkud výrobníky tepla odebírají vzduch potřebný pro spalovací proces.

U provozu nezávislého na vzduchu v místnosti tepelné zařízení odebírá potřebný vzduch z místnosti, ve které se nachází. Tato místnost musí mít samozřejmě zabezpečený dostatečný přívod čerstvého vzduchu. To je možné řešit různými způsoby. Nejčastěji se přístup vzduchu do místnosti s tepelným zařízením zabezpečuje větracími zařízeními nebo venkovními spárami.

Průtokový ohřívač vody je závěsné zařízení (termické), které je určeno pouze pro topný provoz.

Tato zařízení mohou být dodatečně kombinována se zásobníkem pro ohřev teplé vody.

Nejdůležitější částí sálavého hořáku MatriX je tkanina z ušlechtilé oceli ve tvaru polokoule.

Na povrchu tkaniny se zapálí směs plyn/vzduch a spaluje se téměř bez plamene, tzn. bez viditelných modrých plamenů. Tkanina ze speciální ušlechtilé oceli odolné proti velmi vysokým teplotám se rozžhaví a odevzdává tím přímo z reakční zóny velký podíl tepla jako sálání. Následkem je nízká teplota spalování na rozdíl od dosud běžného difusního plamene.

Sálavý hořák MatriX se stal průkopnickým přínosem společnosti Viessmann na poli snižování škodlivin při spalování plynu.

Téměř 70% všech dnes dodávaných kotlů je určeno pro modernizaci. Skoro 70% všech nových kotlù slouží pro modernizaci. Ve starých vytápěcích zařízeních se nalézá špína a kal, které se usazují zpravidla na nejnižším místě kotle.

Pokud jsou topné stěny topného zařízení úzké, může dojít k ucpávání a poruchám. Proto mají všechny kotle Viessmann široké vodní stěny a velké vodní objemy.

V zásadě máte možnost využít sluneční energii k ohřevu pitné vody a pro podporu vytápění. Úspora oleje a plynu je každopádně značná: během roku spotřebujete o dobrých 60% méně energie, která by byla jinak nutná k přípravě teplé vody pro denní potřebu. Kombinujete-li ohřev pitné vody a vody na vytápění, je roční úspora kolem 35% celkově potřebné energie.

Solární systém s bivalentním zásobníkem teplé vody k ohřevu pitné vody

Srdcem tohoto řešení je bivalentní zásobník teplé vody. Při dostatečném slunečním záření ohřeje solární médium, které je v solárním systému, přes spodní výměník tepla vodu v zásobníkovém ohřívači vody. Klesne-li teplota kvůli odběru vody například při koupání nebo sprchování, zapne se v případě potřeby kotel pro dodatečný ohřev přes druhý okruh.

V zásadě máte možnost využít sluneční energii k ohřevu pitné vody a pro podporu vytápění. Úspora oleje a plynu je každopádně značná: během roku spotřebujete o dobrých 60% méně energie, která by byla jinak nutná k přípravě teplé vody pro denní potřebu. Kombinujete-li ohřev pitné vody a vody na vytápění, je roční úspora kolem 35% celkově potřebné energie.

Solární systém s bivalentním zásobníkem teplé vody

Srdcem tohoto řešení je bivalentní zásobník teplé vody. Při dostatečném slunečním záření ohřeje solární médium, které je v solárním systému, přes spodní výměník tepla vodu v zásobníkovém ohřívači vody. Klesne-li teplota kvůli odběru vody například při koupání nebo sprchování, zapne se v případě potřeby kotel pro dodatečný ohřev přes druhý okruh.
Solární systém pro ohřev pitné vody a podporu vytápění

Solární médium ohřáté ve slunečních kolektorech lze kromě k ohřevu pitné vody použít i pro dodatečný ohřev vody pro vytápění. K tomu využívá topný okruh přes výměník tepla vodu v solárním zásobníku, kterou plynule ohřívají sluneční kolektory. Regulace kontroluje, zda lze dosáhnout požadované prostorové teploty. Je-li teplota pod požadovanou hodnotou, zapne se dodatečně kotel.

Solární energie je zdarma. Dokonce i v našich zeměpisných šířkách lze efektivně využívat sluneční energii. Za předpokladu, že máte solární systém s vysoce účinnými kolektory a sladěnými systémovými kolektory. Jako u solárních systémů Viessmann. Takový solární systém může ušetřit v rodinném domku pro jednu nebo dvě rodiny 50 až 60% roční energie na ohřev teplé užitkové vody.

Viessmann nabízí kompletní a optimálne sestavené solární systémy s plochými nebo vákuovými trubicovými kolektory s odpovídající systémovou technikou s bivalentním zásobníkovým ohřívačem vody, čerpadlovou skupinou se všemi potřebnými bezpečnostními prvky a regulací pro maximální využití solární energie.

Spalné teplo (Hs) definuje při úplném spalování uvolněné množství tepla včetně odpařeného tepla, které je obsaženo ve vodní páře topných plynů.

Odpařené teplo se dříve nedalo využívat, protože pro to ještě nebyly technické možnosti. Pro všechny výpočty stupně využití se proto jako vztažná veličina vybrala výhřevnost (Hi). Dodatečným využitím odpařeného tepla a vztahem k Hi tak mohou vzniknout stupně využití větší než 100%.

Rostoucí náklady za fosilní zdroje energie a sílící ekologické povědomí vedou ke stále větší poptávce po regenerativních zdrojích energie. Moderní kotel na dřevo je ekologickou a hospodárnou alternativou (nebo doplněním) k běžnému topnému zařízení na fosilní paliva.

Kusové dřevo z měkkého a tvrdého dřeva z lesního hospodářství a péče o krajinuPelety jsou nejstlačenější forma energie ze dřeva s vysokým spalným teplem. Dávejte pozor na normovanou kvalitu značky.Trvale udržitelné
Pokud se dřevo těží v souladu s trvale udržitlným lesním hospodářstvím, je to obnovitelný a ekologicky únosný zdroj energie a důležitá součást trvale udržitelného řízení zdrojů.

CO2-neutrální
Při spalování dřeva se uvolní jen tolik CO2, kolik stromy za svého života také přijaly. Proto je vytápění dřevem CO2 neutrální.

Hospodárné
Dřevo je jako domácí palivo velmi levné a jeho cena výrazně nekolísá.

Špičková technologie a spolehlivost
Moderní zařízení na biomasu pracují plně automaticky a jsou vybavena regulačními a bezpečnostními zařízeními pro spolehlivý, efektivní a bezpečný provoz.

Domácí a nezávislé
Dřevo je domácí produkt, těží se s využitím minimálního množství energie a přispívá k regionálnímu hospodářství.

Může každý topit pomocí kotle na dřevo?
Moderní kotle na dřevo jsou tak komfortní, že je lze použít k vytápění prakticky v každém rodinném a bytovém domě. Důležitý předpoklad: suché místo pro postavení, protože zbytková vlhkost dřeva také rozhoduje o kvalitě spalování. Zpravidla není potřeba provádět přestavby, např. na komíně. Kotle na dřevo se dají navíc ideálně kombinovat s topnými systémy na olej a plyn. Sami rozhodnete, kdy které palivo použijete.

Které vytápění je lepší – kusovým dřevem nebo peletami?
Kusové dřevo je ideální pro všechny, kteří si mohou palivo obstarat sami, např. z domácího lesního hospodářství. Dřevo musí být adekvátně vysušeno, tedy skladováno a vykazovat co nejméně zbytkového vlhka. Kromě toho je důležitý akumulační zásobník topné vody, aby byly zaručeny plynulé dodávky tepla.

Pelety se lisují z pilin a mají díky malé zbytkové vlhkosti vysokou výhřevnost. Pelety se dají jednoduše dodávat a skladovat. Dávkování a přívod k topnému systému na dřevo probíhá automaticky a komfortně.

Kde mohu sehnat dřevěná paliva?
Dřevěná paliva především pelety dnes má většina dodavatelů paliva ve standardní nabídce.Podobně jako topný olej se „čerpají“ do zásobovací místnosti. Jde to rychle a bez velké námahy. I mnoho pilařských a dřevozpracujících závodů nabízí pelety. Kusové dřevo dostanete levně v lesních závodech nebo v dřevozpracujícím hospodářství.

Systém JetFlow usměrňuje cíleně zpětný ohřev vody kotlem.

Tím nevznikají v zadní oblasti žádné studené zóny a žádná kondenzní voda – teplota kotlové vody zůstává na kritických místech na teplotě rosného bodu. Dodatečně je zabraňováni díky rovnoměrnému rozdělení teploty trhlinám způsobených pnutím.

Využití obnovitelných zdrojů nabývá stále více na významu. Důvodem je, že si stále více uvědomujeme svoji zodpovědnost za životní prostředí a také touha po hospodárnější, komfortnější a pokrokovější tepelné technice. Tuto skutečnost podporuje i trend, který směřuje k používání topných zařízení s kondenzační a solární technikou.I tepelná čerpadla využívají obnovitelné zdroje energie z přírody – sluneční teplo zachycené ve vzduchu, půdě a spodní vodě.Tepelné čerpadlo země/voda čerpá teplo z půdy. Tam je během celého roku skoro stejná teplota. Půdní kolektor uložený ve tvaru vytápěcího hadu v hloubce 1,5 m odebírá teplo z půdy.Alternativou k půdnímu kolektoru je získávání tepla pomocí půdní sondy, která nevyžaduje velkou plochu. Teplo ze země odebírají speciální sondy, které sahají až do hloubky 100 m. Tam je během roku konstantní teplota ca. 10 °C.Tepelné čerpadlo voda/voda získává teplo ze spodní vody, jejíž teplota je konstantní bez ohledu na roční období a venkovní teplotu. Z těžební studny se odebírá spodní voda a po získání tepla se přes vratnou studnu vrací zpět.Tepelné čerpadlo vzduch/voda využívá venkovní vzduch vyhřátý sluncem. Protože při nízkých teplotách klesá topný výkon, ale stoupá potřeba tepla, musí se tepelné čerpadlo doplnit o další tepelný zdroj. V budovách s nízkou potřebou tepla, tedy v nízkoenergetických domech, zajišťuje celoroční výrobu tepla tepelné čerpadlo vzduch/voda v kombinaci s dodatečným elektrickým kotlem.

3/4 odebraného přírodního tepla + 1/4 elektrické energie = 4/4 využitelného tepla. Tepelná čerpadla pracují na stejném principu jako chladničky. Ale na rozdíl od chladničky je využívaná "teplá strana" termodynamického cyklu. Vhodný plyn probíhá střídavě kompresí (stlačením) a expanzí (uvolněním) tak, že se dosáhne cílený efekt ohřevu nebo ochlazení tohoto plynu.

U procesu získávání tepla, například z okolního vzduchu, je při nízkých teplotách odebíráno teplo "pracovní látkou" (ekologický R407 C nebo propan), která má nízkou teplotu varu. Kapalná pracovní látka se po odebrání tepla z tepelného zdroje (půda, vzduch, voda) vypaří a opustí výparník (3) v plynném stavu. Následně pracovní látka v plynném stavu vstupuje do kompresoru (1), kde se zvyšováním tlaku ohřeje. Zahřátý plyn vstupuje do kondenzátoru (2) a odevzdává teplo topné vodě. Během tohoto procesu pracovní látka kondenzuje a stává se znovu kapalnou. Nakonec je pracovní látce, která má ještě stále vysoký tlak, v expanzivním ventilu (4) snížen tlak a teplota a celý proces se opakuje.

Tepelné ztráty povrchem jsou podíly topného výkonu, které odcházejí přes povrch kotle do okolního vzduchu a tak se nedají využít jako teplo k vytápění.

Vznikají při běhu hořáku jako ztráty sáláním nebo během klidového stavu hořáku jako pohotovostní ztráty, právě během přechodných měsíců ale i v létě, když se kotel využívá jen k ohřevu pitné vody.

Tepelné ztráty povrchem jsou u starého kotle zpravidla podstatně vyšší než ztráty spalinami, které naměří kominík. Výše tepelných ztrát povrchem je tak rozhodujícím faktorem pro hospodárnost (Normovaný stupeň využití) kotle.

U spalování vytápěcího oleje nebo zemního plynu v kotli není možné, aby použitá energie byla odevzdána vytápěcímu systému bez ztrát. Teplé spaliny, které se přes komín dostávají do atmosféry, obsahují relativně velké množství tepelné energie. Tato se označuje jako tepelná ztráta spalinami.

Při každoroční emisní prohlídce kominík zjišťuje, jestli kvalita spalování a tepelné ztráty spalinami při provozu hořáku odpovídají zákonným předpisům. Kontroluje funkčnost hořáku a bezpečnost zařízení. I v případě, že Vám kominík potvrdí bezchybné údaje, vypovídá to jen málo o hospodárnosti tepelného zdroje (normovaný stupeň využití), protože ta je ovlivněna i výškou tepelných ztrát povrchem.

Teplosměnná plocha Comferral se skládá z ocelového válce, do kterého jsou nalisovány litinové segmenty s radiálním žebrováním orientovaným směrem ven. Uzavřená vnitřní strana litinových segmentů vytváří spalovací komoru. V zadní části spalovací komory, kde je nejvyšší riziko kondenzace spalin, je litinový segment a ocelový válec zhotovený ve formě spojité teplosměnné plochy.

Vnitřní vrstva z litiny na straně spalin dosahuje na základě přesně vypočítaných a definovaných tepelných pochodů vyšší teplotu než ocelový válec, který je obklopen kotlovou vodou. Tímto způsobem se snižuje riziko kondenzace vodních par obsažených ve spalinách a orosování spalovací komory. Studené starty proto kotli neškodí.

Litinové segmenty topné plochy Eutectoplex jsou vyrobeny ze speciální eutektické litiny s homogenním složením. Tím se dosáhne rovnoměrného tepelného toku, který zabraňuje vzniku trhlin způsobených pnutím.

Jemná struktura grafitových lamel s vysoká čistota speciální šedé litiny s nízkým obsahem fosforu zvyšují její elasticitu. Materiál, tvar a geometrie litinových segmentů zaručují při výrobě rovnoměrné chladnutí ve formě. Takovýmto způsobem se hned od začátku zabrání vzniku napětí ve struktuře materiálu. Výsledkem je vysoká bezpečnost provozu a dlouhá životnost.

Topné plochy Inox-Crossal jsou vysoce účinné tepelné výměníky s nerezové oceli.

Po vertikálně uspořádaných topných fázích stéká vznikající kondenzát volně dolů, tím nedochází k místnímu zvyšování koncentrace kondenzátu. Zesílený samočistící efekt je vlivem hladkého povrchu z ušlechtilé oceli.

Účinný přenos tepla a vysoká hodnota koncentrace umožňují vysoký normovaný stupeň účinnostu až 109%. Topná plocha Inox-Crossal zabezpečuje vysokou spolehlivost a dlouhou žiotnost a je používána v kondenzačních kotlích Viessmann a výměnících tepla Viessmann.

Topná plocha Inox-Radial je novým mezníkem v moderní tepelné technice.

Radiální konstrukce výměníku tepla umožňuje nejen velké teplovýměnné plochy na malém prostoru, ale díky laminárnímu principu přenosu tepla pracuje také velmi účinně.

Obdélníkový tvar topné spirály výměníku tepla Inox-Radial a přesné kalibrované mezery mezi jednotlivými oblouky umožňují účinnou výměnu tepla a vysoké využití kondenzace. Hladký povrch z nerezové oceli a svislé proudění kondenzátu zabezpečují zesílený samočistící efekt. To zvyšuje provozní bezpečnost a životnost.

Topný kotel je nástěnný přístroj, který je určen pouze pro topný provoz..

Tyto kotle se dají dodatečně kombinovat se zásobníkovým ohřívačem vody pro ohřev pitné vody.

Princip konstrukce třítahového kotle se používá u kotlů malých, středních a velkých výkonů a přispívá ke snižování obsahu škodlivin ve spalinách.

Spaliny vznikají ve spalovací komoře, proudí přes zpětnou komoru a v přední části kotle se obrací a vstupují do třetího tahu. Takovýmto způsobem se krátí čas pobytu splaovacích plynů v zóně s nejvyšší teplotou a snižuje se tvorba oxidů disíku (NOX).

Stejně jako o sálavého hořáku MatriX ve tvaru polokoule se na povrchu tkaniny z ušlechtilé oceli zapálí směs plynu/vzduchu a hoří radiálně od válcovitého povrchu. Vysoce flexibilní tkanina MatriX snese nejmenší plameny (žhavení) stejně jako volně hořící modré plameny a umožňuje tak velký rozsah výkonů při kompaktních rozměrech.

S válcovým hořákem MatriX navazuje Viessmann na úspěch sálavého hořáku MatriX. Válcový hořák MatriX pokrývá velké spektrum využití na evropském trhu nástěnných kotlů.

Výhřevnost (Hi) označuje teplo, které se uvolňuje při úplném spalování, pokud se voda, která při tom vzniká, odvádí formou páry.

U zapalovacího systému s pilotním hořákem je zapalován pilotní hořák. Hlavní plynový ventil se otevírá a plynový hořák startuje.

Ionizační elektroda kontroluje pilotní plamen a tím i plynový hořák. Pokud je potřeba tepla zabezpečena, je vypnut nejen plynový hořák, ale i pilotní plamen, aby byla minimalizována spotřeba plynu. Rychlé a jemné zapálení homogenní směsy plynu a vzduchu je zárukou tichých a ekologických startů hořáku. Všechny atmosferické plynové kotle firmy Viessmann jsou vybaveny tímto zapalovacím systémem.